Konsument - och budgetrådgivning

Telefon
0504-180 00 (växel)

Telefontider
Mån-fre 08.30-09.30

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Kontakter

Kommunens konsumentvägledare kan ge råd som gäller köp av varor och tjänster och information om dina rättigheter som konsument. Vi erbjuder också ekonomisk rådgivning.

Har du frågor om varor och tjänster? Vill du veta mer om dina rättigheter som konsument? Eller behöver du kanske råd och stöd för att få en bättre ekonomi eller hjälp med att ansöka om skuldsanering?

Då är du välkommen att boka besök med kommunens konsumentvägledare, se kontaktuppgifter ovan.

Här nedan följer länkar till andra webbplatser med råd och stöd för dig som konsument;

 • Allmänna Reklamationsnämnden

  Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en statlig myndighet som har till huvudsaklig uppgift att opartiskt - och utan avgift för parterna - pröva konsumenttvister. Anmälan kan göras av en enskild konsument som har en tvist med en näringsidkare om ett köp.

 • Bruksanvisningar och instruktionsböcker

  Här är målet att samla så många bruksanvisningar, manualer och instruktionsböcker på ett och samma ställe.

 • Hallå konsument

  Konsumentverket om köp, pengar och sånt för dig som är ung konsument.

 • Råd och Rön

  Råd & Rön är Sveriges enda tidning med oberoende tester. Tidningen publicerar omkring 50 tester och granskningar per år.

 • Konsumentverket

  Konsumentverket är en statlig myndighet som är till för dig som konsument. Myndighetens arbete gör det lättare för dig när du handlar.

 • Konsumenternas försäkringsbyrå

  Konsumenternas försäkringsbyrå hjälper dig att jämföra och tolka försäkringsvillkor och ger råd om vart du kan vända dig för att överklaga ett bolags beslut.

 • Konsumenternas elrådgivningsbyrå

  Konsumenternas elrådgivningsbyrå är en självständig byrå som kostnadsfritt informerar och ger dig råd och vägledning i frågor som rör elmarknaden.

 • Konsumenternas bank- och finansbyrå

  Konsumenternas Bank- & finansbyrå är en stiftelse. Byrån är opartisk och lämnar information och vägledning i frågor som rör bank, fondbolag eller andra finansiella institut.

 • Konsument Europa

  Konsument Europa ger dig goda råd när du ska handla över gränserna inom EU.