Ekonomiskt stöd och rådgivning

Telefon
0504-180 00 (växel)

Telefontider
Mån-fre 08.30-09.30

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Kontakter

Personer som bor i Tibro kommun kan ansöka om ekonomiskt bistånd om de saknar medel till sin försörjning och behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Kommunen erbjuder budgetrådgivning.

Meningen med det ekonomiska biståndet är att det ska vara av tillfällig karaktär och stödja en återgång till självförsörjning.

Ekonomiskt bistånd utgår inte generellt till lån eller andra skulder. Vid en skuldsituation bör i första hand långivaren eller företaget där skulden har uppstått kontaktas. Kontakt kan också tas med kommunens konsument- och budgetrådgivare för ekonomisk rådgivning och skuldsanering.  

Rätten till bistånd gäller inte bara ekonomiskt bistånd. Det kan också röra sig om olika stöd- och behandlingsinsatser eller andra former av social service. Annat bistånd diskuteras alltid i samråd med dig.

Vart vänder jag mig?

Du är välkommen att ringa socialtjänstens ekonomigrupp för rådgivning eller boka en tid för samtal. Du kan nå oss genom att ringa kommunens växel.

 • Sekretess

  Socialtjänsten får inte lämna ut handlingar om dig till någon annan myndighet eller person, om inte du själv har sagt att vi får göra det. Ibland kan socialtjänsten vara tvungen att lämna ut handlingar om dig, till exempel om polisen begär det.

 • Kvalitetspolicy och värdegrund

  Socialnämnden har antagit en värdegrund och en kvalitetspolicy där vi sätter den enskilde i centrum.

 • Säg vad du tycker om socialtjänsten

  Socialtjänstens målsättning är att hela tiden förbättra vår verksamhet. Du kan hjälpa oss genom att lämna synpunkter, både positiva och negativa.

 • Dödsfall och dödsboanmälan

  Huvudregeln är att en bouppteckning ska göras efter den avlidne. Saknas det medel och försäkringar för att täcka kostnader som uppkommer i samband med dödsfallet kan en dödsboanmälan göras.

 • Ekonomisk rådgivning och skuldsanering

  Från och med augusti 2020 kan Tibro kommun inte erbjuda någon ekonomisk rådgivning eller hjälp att ansöka om skuldsanering hos Kronofogden. Anledningen är att tjänsten är vakant. Arbete pågår med att kunna lösa detta.

 • Socialtjänstlagen, SoL

  Här kan du läsa hela Socialtjänstlagen