Hjälp i hemmet

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Kontakter

De flesta vill kunna bo kvar i det egna hemmet så länge som möjligt. Kommunens äldreomsorg kan stötta dig med hjälp i hemmet för att kunna göra detta möjligt.

Hjälpen kan innefatta personlig omvårdnad eller serviceinsatser som exempelvis städ och tvätt. Andra insatser som kan vara aktuella är rehabilitering, hemsjukvård och bostadsanpassning.

I menyn under finns mer information om olika former av hjälp i hemmet.

 • Hemvård ges till dig som på grund av sjukdom, fysiska, psykiska och/eller sociala funktionshinder eller annan orsak behöver stöd och hjälp i den dagliga livsföringen.

  Hemvårdens personal kan hjälpa dig med personlig omvårdnad som exempelvis hygien, på- och avklädning och vid måltid. Personalen kan även hjälpa dig med praktiska sysslor som exempelvis städ, tvätt och inköp. Om du behöver kan du få stöttning och hjälp dygnet runt.

  Din hjälp och/eller stöttning är individuellt anpassad och biståndsbedömd. För ansökan och mer information är du välkommen att kontakta äldreomsorgens biståndsbedömare, se kontaktuppgifter i menyn till höger. Du kan läsa mer om ansökan om hemvård med mera genom att klicka på länken ansökan i vänstermenyn.

  När du har blivit beviljad hjälp i hemmet får hemvården information om detta och kontaktar dig för vidare planering.

  Genomförandeplan

  I en genomförandeplan får du och personal planera och skriva ner hur den hjälp du beviljats ska genomföras.

 • Om du inte kan ta dig till vårdcentralen eller annan vårdgivare kan det bli aktuellt om hjälp i ditt hem med viss sjukvård av kommunens sjuksköterskor och omvårdnadspersonal. Det kan vara allt från såromläggning till att ge vård i livets slut.

  Här kan du läsa mer om hemsjukvård.