Hjälp i hemmet

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Kontakter

De flesta vill kunna bo kvar i det egna hemmet så länge som möjligt. Kommunens äldreomsorg kan stötta dig med hjälp i hemmet för att kunna göra detta möjligt.

Hjälpen kan innefatta personlig omvårdnad eller serviceinsatser som exempelvis städ och tvätt. Andra insatser som kan vara aktuella är rehabilitering, hemsjukvård och bostadsanpassning.

I menyn under finns mer information om olika former av hjälp i hemmet.