Trygghetslarm

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Kontakter

Moderna trygghetslarm är utvecklade för att äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt, eftersom ett eget boende för de allra flesta innebär trivsel, trygghet och hög livskvalitet.

Med hjälp av ett trygghetslarm och eventuella tillbehör motverkas otrygghet och personen som bär larmet kan enkelt påkalla hjälp vid akut uppkomna situationer.

Tibro kommun erbjuder individuella larm för personer som bor hemma i eget boende och för personer som bor på ett särskilt boende. 

Trygghetslarmen och övriga trygghetshjälpmedel är behovsprövade. Det är Therése Karlbom, som är larmansvarig i kommunen som bedömer larmbehov, och installerar larm. Vid installation av trygghetslarm krävs att bostadsnyckel lämnas för att kunna få hjälp vid behov.
Larmansvarig ger även råd till vård- och omsorgspersonal om larm och dylikt.

Så här går det till att få ett trygghetslarm:

 • Larmansvarig kontaktas och behovsbedömning sker.
 • Larmansvarig installerar larm och eventuella tillbehör.

Avgifter för larm:

Du som bor hemma eller vårdar en anhörig i hemmet betalar en månadsavgift. Debitering sker via kommunens avgiftssystem.

 • Trygghetslarm för en person med behov kostar 249 kronor.
 • Trygghetslarm för två personer med behov kostar 374 kronor.

När behov av larm och eventuella tillbehör ej kvarstår sker återlämning till larmansvarig. 

 • Sekretess

  Socialtjänsten får inte lämna ut handlingar om dig till någon annan myndighet eller person, om inte du själv har sagt att vi får göra det. Ibland kan socialtjänsten vara tvungen att lämna ut handlingar om dig, till exempel om polisen begär det.

 • Kvalitetspolicy och värdegrund

  Socialnämnden har antagit en värdegrund och en kvalitetspolicy där vi sätter den enskilde i centrum.

 • Säg vad du tycker om socialtjänsten

  Socialtjänstens målsättning är att hela tiden förbättra vår verksamhet. Du kan hjälpa oss genom att lämna synpunkter, både positiva och negativa.