Särskilt boende

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Kontakter

Huvudinriktningen inom äldreomsorgen är att stärka den enskildes möjligheter att bo kvar hemma. När du känner att du inte längre kan bo kvar hemma för att du behöver stöd och hjälp dygnet runt kan du ansöka om att få bo i ett särskilt boende.

För ansökan kontakta äldreomsorgens myndighetshandläggare. Se kontaktinformation under "Kontakt" ovan.

Två olika typer av särskilda boenden

För att tillgodose olika behov finns det två olika boendeinriktningar i Tibro kommun:

 • Omvårdnadsboende
  Du har ett stort och varaktigt hjälpbehov som inte längre kan tillgodoses i det egna hemmet. På ett omvårdnadsboende har du tillgång till personal dygnet runt.

       Brittgårdens omvårdnadsboende

       Bonargårdens omvårdnadsboende

 • Demensboende
  Du har ett stort och varaktigt hjälpbehov samt uppvisar ett varaktigt dement beteende och/eller har en demensdiagnos. På ett demensboende har du tillgång till personal dygnet runt.

       Allégårdens demensboende

       Bäcklidens demensboende

      

 • Sekretess

  Socialtjänsten får inte lämna ut handlingar om dig till någon annan myndighet eller person, om inte du själv har sagt att vi får göra det. Ibland kan socialtjänsten vara tvungen att lämna ut handlingar om dig, till exempel om polisen begär det.

 • Kvalitetspolicy och värdegrund

  Socialnämnden har antagit en värdegrund och en kvalitetspolicy där vi sätter den enskilde i centrum.

 • Säg vad du tycker om socialtjänsten

  Socialtjänstens målsättning är att hela tiden förbättra vår verksamhet. Du kan hjälpa oss genom att lämna synpunkter, både positiva och negativa.