Äldreomsorg direkt

Telefon
0504-18603

Besöksadress
Fredsgatan 36

Postadress
543 30 Tibro

Till Äldreomsorg direkt kan du vända dig med alla frågor som rör äldreomsorgen i Tibro och få hjälp att komma i kontakt med rätt person.

Äldreomsorg direkt bemannas med personer från mötesplatsen som är kunniga inom äldreomsorgens område och målsättningen är att du snabbt ska få svar på dina frågor.               

 

  • Sekretess

    Socialtjänsten får inte lämna ut handlingar om dig till någon annan myndighet eller person, om inte du själv har sagt att vi får göra det. Ibland kan socialtjänsten vara tvungen att lämna ut handlingar om dig, till exempel om polisen begär det.

  • Kvalitetspolicy och värdegrund

    Socialnämnden har antagit en värdegrund och en kvalitetspolicy där vi sätter den enskilde i centrum.

  • Säg vad du tycker om socialtjänsten

    Socialtjänstens målsättning är att hela tiden förbättra vår verksamhet. Du kan hjälpa oss genom att lämna synpunkter, både positiva och negativa.