Tibro kommuns nyheter

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.30

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Filtrera
 • Granskat LSS-boende har arbetat medvetet för att ge funktionshindrat barn god omvårdnad

  | Omsorg och stöd

  Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, har granskat hanteringen av ett barn med omfattande funktionsnedsättning på ett LSS-boende i Tibro. Ärendet är avslutat eftersom IVO bedömer att Tibro kommun vidtagit de åtgärder som krävs för att barnet ska få den omvårdnad det har rätt till enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. "Den berörda personalen har jobbat professionellt och metodiskt med att få det här barnet att känna sig tryggt och förstått", betonar socialchefen Anneli Koivuniemi.

 • Tibroföretag gör isolering av gamla tidningar

  | Näringsliv, arbete och etablering

  Sista Tibrofrukosten innan sommaren hölls på Isocell eller rättare sagt SCP som står för Scandinavian Cellulose Production och är det bolag som producerar cellulosaisolering av gamla tidningar. Företaget etablerade sig i Tibro 2012 tack vare Tibros geografiska läge mitt i den den skandinaviska marknaden för Isocell, som är det varumärket som slutprodukten säljs under och som också är delägare av SCP i Tibro och har en utbildningsanläggning i anslutning till produktionen.

 • Tibro kommun vidtar kraftfulla åtgärder efter felaktig hantering av barnärende

  | Omsorg och stöd

  Ett barn som skulle vara tillfälligt placerat i ett familjehem blev kvar där i flera år trots att vårdnadshavaren vid flera tillfällen begärde att få ta hem barnet. Nu vidtar Tibro kommun kraftfulla åtgärder för att något liknande inte ska kunna hända igen. "Det är olyckligt att det här har inträffat. Vi beklagar det djupt och ska självklart göra allt vi kan för att göra en så god vårdplanering som vi kan för alla berörda parter med barnet i fokus", säger socialchefen Anneli Koivuniemi.

 • Utmaningar och möjligheter för handeln

  | Näringsliv, arbete och etablering

  Svensk handel presenterade för en tid sedan två rapporter. Det stora detaljhandelsskiftet och Den fysiska handelsplatsen i en digital värld.

 • Anneli Koivuniemi blir Tibros nya socialchef

  | Kommun och politik, Omsorg och stöd

  Anneli Koivuniemi har utsetts till ny socialchef i Tibro kommun. Hon har över 20 års erfarenhet av socialt arbete, varav 12 år i ledande befattning. Hon var socialchef i Kumla fram till 2016 och har därefter arbetat som organisationskonsult. Hon tillträdde sin tjänst den 11 juni.

 • Så arbetar Tibro kommun med personuppgiftsbehandling

  | Kommun och politik

  Den 25 maj trädde den nya europeiska dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft. Det innebär att kraven på datasäkerhet och hantering av personuppgifter har skärpts. Tibro kommun har under året gjort en omfattande översyn av sitt sätt att arbeta med personuppgifter för att klara de nya kraven. Nu finns information om hur kommunen arbetar med personuppgifter och vilka rättigheter du har som registrerad här på kommunwebben.

 • Fastighetsägarfrukost på Inredia 25 maj

  | Näringsliv, arbete och etablering

  Frukosten inleddes med kort information och dialog kring den bostadsutredning som gjorts. Frukostens "key note speaker" Mattias Petersson från Fastighetsägarna berättade förtjänstfullt om det arbete han och organisationen gör för sina medlemmar i en rad olika frågor. Frågan Tibros fastighetsägarna fortfarande ville vara med och bidra till en permanent scen ställdes till mötets deltagare. Nästa möte 24 augusti.

 • Handel- & besöksnäringsfrukost på Made for Hjo

  | Näringsliv, arbete och etablering

  Handels- och besöksnäringsfrukosten 23 maj gjorde något så ovanligt som att åka till grannkommunen. Efter att ha kontaktat Malin Ahlner för att komma till en av våra frukostar styrdes konceptet snabbt om till ett besök på plats i Hjo. De som tog chansen fick med sig en hel del inspiration och spännande tankar!

 • Tibros näringslivsklimat vänder försiktigt uppåt

  | Näringsliv, arbete och etablering

  Kristian Johansson från Svenskt Näringsliv kom till Tibro och berättade om resultatet i den årliga enkätundersökningen. Tibro negativa trend verkar ha stannat upp och sakta vänt uppåt. 25 personer fanns med och lyssnade och hade en dialog kring resultatet i enkätundersökningen. Resultatet av rankingen presenteras först 2 oktober.

 • Nyboskolan satsar på bättre utbildning för alla

  | NYBOSKOLAN, Barnomsorg och utbildning

  Det händer mycket positivt på Nyboskolan just nu. Till exempel kommer all personal att delta i Skolverkets nationella skolutvecklingsprogram ”Specialpedagogik för lärande”. "Jag är övertygad om att den här satsningen kommer att få stor betydelse för Tibros elever", säger Elin Schüler, som är rektor på Nyboskolan.