Tibro kommuns nyheter

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.30

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Filtrera
 • Medarbetarundersökningen visar på trivsel, gott ledarskap och bra arbetsklimat

  | Kommun och politik

  En klar majoritet av Tibro kommuns anställda trivs med sitt arbete. De anser att det de gör är meningsfullt. De har förtroende för sin närmaste chef och upplever att arbetsklimatet är gott. Det framgår av den medarbetarenkät som undersökningsföretaget Markör har genomfört på uppdrag av kommunen under hösten.

 • Stadsparksdammen rustas upp

  | Byggnation, boende och miljöskydd

  Under det närmaste halvåret görs en rejäl upprustning av fågeldammen i Tibro stadspark. Arbetet, som utförs på entreprenad av XR Berg och Maskin AB, inleddes i veckan och kommer att pågå fram till i juni nästa år.

 • Nu fungerar blankettsidan igen

  | Kommun och politik

  Nu går det att öppna och ladda ner blanketter på vår blankettsida igen. Ett tillfälligt fel, som uppstod efter den uppgradering av tibro.se som gjordes under tisdagen, gjorde att det inte var möjligt under gårdagen.

 • Jubilarer uppvaktades av kommunen

  | Kommun och politik

  Under festliga förhållanden bjöd Tibro kommun in till jubileumsmiddag på Inredia under torsdagen för att visa sin uppskattning till de medarbetare som arbetat 25 och 40 år i kommunen. Totalt samlades 20 trotjänare med gedigen kompetens och erfarenhet för att uppvaktas med en minnesgåva.

 • Digitala infartstavlor sätts upp i januari

  | Kultur, fritid och idrott, Trafik och teknisk service

  I månadsskiftet januari-februari sätts två nya, digitala infartsskyltar upp utmed väg 49, på samma plats som de nuvarande skyltarna med budskapet ”Tibro Sveriges möbelcentrum” är placerade. Efter tre upphandlingar, överklaganden till förvaltningsrätten och en utdragen tillståndshandläggning har det här projektet äntligen kunnat föras i hamn.

 • Musikskolan erbjuder uppskattad musikalisk rast- och fritidsverksamhet

  | Barnomsorg och utbildning, Kultur, fritid och idrott, Tibro Musikskola

  Under hösten har eleverna på Ransbergs skola möjlighet att prova på ett tiotal olika musikinstrument. Bakom arrangemanget står Musikskolans rast- och fritidsverksamhet. Satsningen möjliggörs av statliga och öronmärkta pengar från Kulturrådet.

 • Konsert med Tillsammanskören!

  | Kultur, fritid och idrott

  Varmt Välkomna på konsert med Tillsammanskören! Lördag den 1/12 kl.16.00 på Tibro Musikskola, Holmgatan 16. Vi bjuder på skön musik och fika, fri entré.

 • PeO nytt oppositionsråd

  | Kommun och politik

  Rolf Eriksson (S) och Per-Olof Andersson (M) heter Tibro kommuns kommunalråd respektive oppositionsråd de kommande fyra åren. Rolf och Per-Olof valdes på kommunfullmäktige 26 november och ingår i nya kommunstyrelsen, som tillträder vid årsskiftet.

 • Stora anpassningar i budgeten för barn- och utbildningsnämnden 2019

  | Barnomsorg och utbildning, Kommun och politik

  För att få budget i balans 2019 har barn- och utbildningsnämnden beslutat om kraftiga besparingar inom samtliga verksamheter.

 • Svante Randlert föreläser på Inredia fredag 7 dec kl. 13-15

  | Näringsliv, arbete och etablering

  Branschskolan bjuder in till föreläsning med Svante Randlert på Inredia 7 dec kl. 13-15. Temat är "Drömarbetsgivaren" dvs hur du engagerar, attraherar och utvecklar medarbetare. Svante är Sveriges främsta experter inom området och en fantastisk inspiratör och föreläsare!