Delårsrapport med överskottsprognos

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

3 november 2023

Kommun och politik

När kommunens delårsrapport presenterades för kommunfullmäktige 30 oktober var det med en positiv budgetprognos. Men ett stort förväntat underskott för socialnämnden oroade.

Anne-Marie Wahlström, 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige, förklarar att kommunens prognostiserade överskott är välbehövlig, men att socialnämndens prognos, som visar ett stort underskott, är smolk i bägaren.

"Socialnämnden jobbar dock hårt för att komma tillrätta med ekonomin", menar Anne-Marie Wahlström i filmen där ledningen för kommunfullmäktige förklarar innebörden av delårsrapporten.

"Delårsrapporten är just en rapport. Fullmäktige beslutar om nämndernas budgetar, men det är nämndernas ansvar att hålla sina budgetar och det är en fråga som socialnämnden jobbar mycket med", säger hon.

I filmen beskriver också Anne-Marie Wahlström vad det innebär när fullmäktige beslutar besvara en motion.