Lyckad öppet hus-dag för socialförvaltningen

7 mars 2023

Näringsliv, arbete och etablering, Omsorg och stöd

Intresset var stort när socialförvaltningen ordnade öppet hus-kväll på Allégården torsdagen den 2 mars. Ett hundratal personer i olika åldrar tog tillfället i akt för att få mer information om förvaltningens olika yrken, verksamheter och arbetsmetoder och de vård- och omsorgsutbildningar som erbjuds i Skövde.

Huvudansvariga för Öppet Hus-kvällen var tre av socialförvaltningens ambassadörer: Forouzan Magouli, Rebecca Nohlberg och Marie Ogeby. De var mycket glada över det stora intresset och det positiva gensvaret för arrangemanget:

Vi är jättenöjda, säger de. Det var SÅ inspirerande att möta så många människor i olika åldrar som ville veta mer om det vi jobbar med och det var fantastiskt att få så mycket positiv feedback på det vi gör.

Ville visa bredden och väcka nyfikenhet

Socialförvaltningen har en väldigt bred verksamhet. I förvaltningen handläggs ärenden som gäller både barn, vuxna och familjer som är i behov av socialt stöd och äldre och personer med olika funktionsnedsättningar som behöver vård och hjälp för att klara sin vardag. Här finns boenden för äldre och personer med funktionsnedsättning, hemvård, rehabilitering och dagverksamhet. 

Under öppet hus-kvällen kunde besökarna få en inblick i:

  • hur Tibros myndighetshandläggare arbetar
  • hur bildstöd och andra hjälpmedel används i arbetet med personer med funktionsnedsättning
  • hur Tibro kommun arbetar med kost för äldre
  • hur Tibro kommun arbetar med personer med demens och andra minnesproblem
  • vad det finns för hjälpmedel för äldre och människor med olika funktionsnedsättningar
  • hur Tibro kommun arbetar med rehabiliterande insatser med hjälp av arbetsterapeuter, sjukgymnaster och rehabassistenter
  • Tibro kommuns anhörigstöd
  • hur Tibro kommun arbetar med olika typer av digital teknik
  • Tibro kommuns dagverksamheter och öppna mötesplatser

Väcka intresse för jobb

En bärande tanke med öppet hus-kvällen var att väcka intresse hos både ungdomar och vuxna för alla de yrken som finns inom socialförvaltningen. Därför fanns undersköterskor, sjuksköterskor, myndighetshandläggare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och representanter för andra yrken på plats på Allégården, liksom representanter för Gymnasium Västerhöjd, Drottning Blankas Gymnasieskola, Vuxenutbildningen och Yrkeshögskolan i Skövde som alla erbjuder omvårdnadsutbildningar. 

Det var många besökare som ville veta mer om våra olika yrken och de omvårdnadsutbildningar som finns och flera som anmälde intresse för både sommarjobb och timvikariat, konstaterar Forouzan Magouli.

Positiv upplevelse - och härlig vi-känsla

Öppet hus-kvällen blev en positiv upplevelse för oss alla som var med. Det var många som fick upp ögonen för hur vi arbetar, både anhöriga, skolelever, nya invånare och andra som är intresserade av socialt arbete och vård- och omsorgsarbete, säger Rebecca Nohlberg.

Dessutom kunde alla vi som deltog känna en gemensam stolthet över det vi gör, vilket skapade en härlig vi-känsla. Det här vill vi göra om betonar Marie Ogeby.