Tibro kommun avstår från ekonomiska bidrag till Helsingforskryssning

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kryssningsfartyg

19 juli 2023

Kommun och politik, Omsorg och stöd

I månadsskiftet maj-juni fattade Tibros socialchef beslutet att inte bevilja en planerad kryssning till Helsingfors för de boende på ett av kommunens gruppboenden. Beslutet fick flera Tibroföretag och organisationer att vilja bidra ekonomiskt för att kryssningen skulle kunna bli av. Tibro kommun gör dock bedömningen att det är inte är möjligt att ta emot ett sådant stöd.

Vi är så klart glada över det stora engagemanget för våra brukare, men vi i kommunen gör bedömningen att vi inte kan ta emot ekonomiskt stöd från företag, organisationer och privatpersoner till den här typen av aktiviteter. Alla våra enheter har sparkrav på sig, vilket medför att det i nuläget inte är möjligt att göra det lilla extra som vi i normala fall alltid försöker prioritera, säger socialnämndens ordförande Lina Dahm.

Stort underskott

Beslutet om att inte bevilja de medel som krävs för att kommunens personal ska kunna följa med brukarna på Helsingforskryssningen grundas på det ekonomiska läget som socialnämnden befinner sig i. Socialnämnden har ett stort underskott på drygt 12 miljoner och alla verksamheter behöver se över sina kostnader. 

Kommunens kostnader för resan innefattar biljettkostnader för personal samt rese- och lönekostnader för 3 dagar.

Lagstyrd objektivitet och likvärdighet

Kommunallagen säger att all obligatorisk kommunal verksamhet ska bekostas av skattemedel. Även om sponsring till en kommun inte är olagligt i sig, så gäller objektivitetsprincipen för all kommunal verksamhet, vilket innebär att myndigheter är skyldiga att i alla lägen agera sakligt, opartiskt och behandla alla lika inför lagen. Objektivitetsprincipen är reglerad i grundlagen, i den så kallade regeringsformen.

Tibro kommun är noga med att fatta rätt beslut i förhållande till kommunallagen och övriga lagar som styr den kommunala verksamheten. Efter att ha fått erbjudanden om sponsring från både företag och organisationer kontaktade därför kommunen arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och jurist för att få vägledning i ärendet.

Alla verksamheter behandlas lika

Det är verkligen fint att se det engagemang som finns i Tibro från alla som velat möjliggöra den efterlängtade kryssningen, men vi gör bedömningen att vi inte kan ta emot den här typen av sponsring eftersom det skulle påverka kommunens opartiskhet på både kort och lång sikt. Dessutom är det viktigt för oss att behandla alla våra vårdtagare och brukare likvärdigt, betonar tf socialchef Rikard Strömqvist.