Ändrade bidragsregler för föreningar 2023

Telefon
0504-18260

E-post
kfn@tibro.se

Besöksadress
Gymnasiegatan 29, 543 32 Tibro

Öppettider
Besökare hänvisas till Biblioteket följande tider:
Måndag- torsdag kl. 10.00-16.00
Fredag kl. 10.00-14.00

Postadress
Tibro kommun, Kultur & Fritid, Gymnasiegatan 29, 543 32 Tibro

Kontakter

pengar på hög

3 januari 2023

Kultur, fritid och idrott

Kultur- och fritidsnämndens regler för bidrag till föreningar har reviderats.

Utgångspunkten för revideringen har varit att förenkla regelverket, att få en tydligare koppling till faktiska kostnader och en mer rättvis fördelning. Med det nya regelverket kommer det även vara möjligt att administrera samtliga bidragsdelar via Kultur & Fritids boknings- och bidragssystem Rbok.

Tydligare uppdelning

Med den nya utformningen av reglerna blir det en tydligare uppdelning mellan bidrag till föreningar som hyr respektive äger sin anläggning/lokal. Föreningar med verksamhet för barn- och ungdomar premieras.

  • Sista ansökningsdatum för kommunalt lokalt aktivitetsstöd har flyttats fram för att ge tid till att importera kommunfiler till Rbok från Riksidrottsförbundet.
  • Startbidraget och ledarutbildningsbidraget har tagits bort.

Nya regler från den 1 januari 2023

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 12 december 2022, i beslut KFN § 59, att anta Bidragsregler 2023, att det nya regelverket gäller från och med den 1 januari 2023 och att de nya bidragsreglerna ska utvärderas och revideras inför 2024.

Föreningsbidrag - Tibro Kommun