Kravet att bära munskydd upphävs

Kontakter

Munskydd, kirurgiskt munskydd

17 februari 2023

Omsorg och stöd, Corona

Från och med den 17 februari upphävs det generella kravet att personal inom kommunens vård och omsorg ska bära munskydd vid vårdnära arbete. Förändringen görs utifrån nya rutiner från Västra Götalandsregionen. Varje enhetschef kan dock besluta om att kvarhålla kravet på munskydd utifrån det aktuella smittläget på respektive boende/enhet. Därför kan kravet fortfarande förekomma på vissa boenden och enheter.

Sjuksköterska och/eller läkare kan alltid bedöma att munskydd ska användas utifrån att vidta extra försiktighet som vid vård av svårt sjuka, infektionskänsliga patienter.

Rekommendationen om att en person som skrivs in på korttidsplats för äldre i möjligaste mån bör undvika nära kontakter, vistas i och inta sina måltider på rummet de första fem dagarna tas också bort i den nya rutinen.

Även rekommendationen om provtagning av personal vid symtom på covid-19 tas bort.