Fullmäktige förklarar senaste mötet

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

27 april 2023

Kommun och politik

Ledningen för kommunfullmäktige fortsätter med att förklara beslut fattade vid senaste mötet. Den här gången förklaras beslutet att ställa sig bakom en motion om walk of fame.

Det är kommunfullmäktiges presidium som förklarar några av de senaste besluten - Ann Ohlsson (mitten på bilden ovan), Hampus Borg och Anne-Marie Wahlström.

Förutom beslutet om att införa ett walk of fame i Tibro centrum förklaras ett medborgarförslag.

Förra fullmäktigemötet var ovanligt kort. Nästa möte däremot i juni lär bli längre eftersom då står nästa års kommunala rambudget på dagordningen. Presidiet förklarar vad som menas med rambudget.