Olinsgymnasiet får etablera sig i Tibro

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

28 september 2022

Barnomsorg och utbildning

Nu är det klart att Tibro får en ny gymnasieskola. I veckan har Olinsgymnasiet fått klartecken från Skolinspektionen för att starta gymnasieverksamhet i Tibro från och med hösten 2023. "Ett oerhört glädjande besked", konstaterar de ledande Tibropolitikerna Rolf Eriksson, Anna-Karin Johansson och Ann Ohlsson och Olinsgymnasiets ägare Kristian Wejshag.

Olinsgymnasiet presenterade sina planer på att etablera en gymnasieskola för Tibros kommunledning våren 2021. Diskussionerna ledde fram till ett förslag där Olinsgymnasiet erbjöds köpa delar av Nyboskolan i två steg, parallellt med att kommunen flyttar högstadieverksamheten till Fågelvikskolan. 

Den 2 februari i år undertecknade kommunalrådet Rolf Eriksson och Olinsgymnasiets ägare Kristian Wejshag en avsiktsförklaring om att de gemensamt ska verka för att gymnasieföretaget ska kunna ta över de aktuella lokalerna vid årsskiftet 2023 och 2024.

Köpprocess, dialog och gymnasieinfo

Onsdagen den 28 september besökte Kristian Wejshag Tibro för att diskutera formerna för det fortsatta förberedelsearbetet inför den planerade ombyggnationen våren 2023 och skolstarten i augusti nästa år.

Vi är startklara, konstaterar han. Nu kommer vi att dra igång köpprocessen.Vi fortsätter dialogen med kommunen och lokala företag och föreningar och så lägger vi stor kraft på att informera blivande elever om skolan och vårt programutbud.

Öppet Hus på Inredia 19 november

Olinsgymnasiet kommer att arrangera en Öppet Hus-dag på Inredia redan den 19 november kl. 10-14 och i samband med det ska företaget också ha tagit fram aktuell information om den nya skolan i Tibro på sin hemsida och i utbildningskataloger.

Vi ska att jobba med information till elever ända fram till i maj, när det slutliga valet till gymnasievalet äger rum. Vi kommer att göra skolbesök och delta i informationskvällar, betonar Kristian Wejshag.

Brett programutbud 

Olinsgymnasiet kommer att kunna ta emot 80 elever per årskurs, totalt 240 elever när skolan är fullt utbyggd. Gymnasieföretaget har tillstånd att starta sju gymnasieprogram:

  • Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning Beteendevetenskap
  • Ekonomiprogrammet, inriktning Ekonomi
  • Fordons- och transportprogrammet, inriktning Transport
  • El- och energiprogrammet, inriktning Elteknik
  • Barn- och fritidsprogrammet, inriktning Pedagogiskt och socialt arbete
  • Industriprogrammet, inriktning Processteknik
  • Bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning Husbyggnad

Starten av skolan i Tibro är en viktig milstolpe för oss eftersom den får ett bredare programutbud än vad vi har på våra tidigare skolor. Vi hoppas att det kan attrahera elever med olika intressen, säger Kristian Wejshag. Han klargör att det kan bli så att el- och energiprogrammet startas först 2024.

Det är en bra blandning av teoretiska och praktiska program, menar kommunalrådet Rolf Eriksson.

Motorsport, konståkning och fotboll som idrottsprofiler

Elever som söker till Olinsgymnasiet kommer att kunna välja en av skolans  tre idrottsprofiler, konståkning, motorsport och fotboll.

Fokus i våra idrottsprofiler ligger på individuell utveckling, betonar Kristian Wejshag. Vi kommer att anställa egna tränare i alla de här sporterna men kommer också att diskutera hur vi ska samarbeta med de lokala klubbarna på ett så bra sätt som möjligt.

Byggplaneringen igång

Etableringen av Olinsgymnasiet i Tibro kommer att ske i två steg. Under det första läsåret, 2023-24, kommer den nya gymnasieskolan att ha sina lokaler i Nyboskolans nuvarande teknik- och NO-paviljong och från hösten 2024 tar skolföretaget även över Nyboskolans huvudbyggnad. 

Ombyggnationen av teknik- och NO-huset till gymnasieskola startar direkt efter årsskiftet och hela gymnasieskolan kommer att stå klar sommaren 2024.

Vi har redan påbörjat arbetet med att ta fram ritningar på hur skolan ska se ut och kommer att jobba fram planlösningar steg för steg. Våra elever kommer att mötas av fräscha lokaler redan från start, säger Kristian Wejshag.

Viktigt för Tibro

Tibros politiker är överens om att etableringen av en ny gymnasieskola är bra för orten.

Det är oerhört glädjande att Olinsgymnasiet fått tillstånd att starta en gymnasieskola i Tibro. Det gör Tibro till en attraktivare ort och det är bra både för våra ungdomar och för förenings- och näringslivet, framhåller Rolf Eriksson.

Det ska bli härligt och spännande att få en gymnasieskola i Tibro igen. Det skapar stolthet och är också viktigt för att utbildningsnivån bland invånarna ska höjas, fortsätter kommunfullmäktiges ordförande Ann Ohlsson.