Slutspurt för arbetet med NO-lokalerna på Fågelvik

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

20 oktober 2022

Fågelvikskolan, Fågelviksbygget

Ombyggnationen av Fågelvikskolan till högstadieskola fortskrider som planerat. NO-lokalerna, som ska tas i bruk vid årsskiftet, håller på att färdigställas och det läggs på takpapp och sätts in nya fönster i den tidigare gymnasieskolan. I den här filmen berättar projektingenjör Sabina Esbjörner om vad som händer i bygget och du får följa med lärarna på Nyboskolan på en rundvandring.

Lärarna på Nyboskolan har nyligen varit på studiebesök på det som kommer att bli deras nya arbetsplats nästa år. De första eleverna flyttar in i skolan när NO-lokalerna tas i bruk vid vårterminsstarten efter årsskiftet och hela skolan flyttar till Fågelvikskolan efter sommarlovet nästa år. Samtidigt flyttar även kulturskolan och fritidsgården in i nya lokaler på Fågelvik och biblioteket får en ny cafédel.

Slutfasen på gång i NO-delen

Projektingenjören Sabina Esbjörner berättar vad som hänt i bygget sedan sommaren: 

I NO-delen börjar vi närma oss slutskedet. Här lägger vi mattor, målar och gör de sista delarna. Vi ska snart börja sätta lite skåp, dörrar och lister. Man kan säga att vi nu håller på med det som syns när verksamheten tar lokalerna i bruk, säger hon.

Tillfällig eleventré via biblioteket

Under det första halvåret, när det fortfarande pågår byggverksamhet i Fågelvikskolan, kommer eleverna att ta sig in i lokalerna via biblioteket.

Hela vår verksamhet på byggarbetsplatsen har entréer åt ett håll och eleverna kommer in i skolan från det andra hållet, så att vi ska kunna minimera risken för olyckor och tillbud, betonar Sabina. 

Väggar sätts upp i entréplanet

I entréplanet är det mesta av rivningsarbetet klart och arbetet med att sätta upp väggar pågår för fullt. I lokalerna där det ska bedrivas musikundervisningen markeras platsen för de nya väggarna ut med sprayfärg. Sabina berättar:

I den här delen som vi nu befinner oss i kommer det att bli en musiksal med två övningsrum och en studio med mixerbord som kommer att kunna samutnyttjas av kulturskolan, skolan och fritidsgården. Där kommer man kunna spela in och göra diverse musik.

Fönsterbyten, takarbete och nya innergårdar

Sabina berättar även att det pågår utvändiga arbeten på och vid skolbyggnaden.

I stort så behåller vi stommen och träpanelen som vi målar, men nästan alla fönster i byggnaden byts ut och det arbetet har vi påbörjat. Vi har bara sex fönster kvar på plan 2 och ska börja med fönstren på plan 3 nu. Vi lägger även om alla tak som är i behov av omläggning. Det är några som är bytta sedan tidigare och de är i ett gott skick, men de största ytorna på taket lägger vi om med ny takpapp. Vi kompletterar även med takluckor och takfönster som är i dåligt skick.

Hon fortsätter:

Vi gör även en del arbete på innegårdarna. Just nu har vi rivit ut allt det gamla med träd och grenar och vegetation som har tagit sig in i fastigheten från innergårdarna. Nu ska vi göra plattläggningar, rabattytor och även lite utemöbler som personalen kan använda.

Tidsplanen håller

Ombyggnationen av Fågelvikskolan fortskrider planenligt.

Tidsmässigt ligger vi bra till med det som ska överlämnas vid årsskiftet och övriga etapper löper också på bra, fastslår Sabina.