Om- och utbyggt reningsverk renar bättre

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

9 maj 2022

Byggnation, boende och miljöskydd, Trafik och teknisk service

Förra året inleddes om- och utbygget av reningsverket i Tibro. Den som passerar på 49-an upptäcker nu en iögonfallande byggnad. Det är en ny anläggning för mottagningsfiltrering. I början av 2023 väntas bygget avslutas och då får Tibro ett reningsverket som både renar bättre än idag och som dessutom klarar en förväntad befolkningsökning lång tid framöver.

I filmen visar VA-chefen Mikael Jonsson runt i de båda nybyggena. 

"Den ena byggnaden ersätter 30 år gammal mottagningsutrustning. Förändringen var välbehövlig", menar Mikael Jonsson.

I filmen berättar Mikael hur den nya, moderna, mekaniska rensutrustningen fungerar. I källarplanen finns ett sandfång som fångar all sand som följer med avloppsvattnet in till reningsverket.

Den andra nybyggnationen innehåller filtersteg som renar allt vatten som släpps ut.

"Det är en förbättring vi sett fram emot länge", menar Mikael.