Dags att svara på folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Omslagsbild för enkäten Hälsa på lika villkor

3 maj 2022

Folkhälsa

Är du en av de 92 000 slumpmässigt utvalda personerna som blivit utvald att svara på Sveriges största nationella folkhälsoenkät Hälsa på lika villkor? Har du ännu inte svarat på den? Då behöver du göra det senast den 20 maj. Dina svar är av stor betydelse för att vi ska kunna följa hälsoutvecklingen.

Hälsa för alla är en enkät som folkhälsomyndigheten står tillsammans med flera av landets regioner. Det är Statistiska centralbyrån, SCB, som ansvarar för utskick och insamlingen av svaren.

Viktig hälsoutveckling 

Hälsan i befolkningen ser olika ut och skiljer sig mellan olika åldrar, grupper och delar av länet.

Det är viktigt att undersöka och kunna följa hälsoutvecklingen hos olika grupper över tid. Genom att göra det kan viktiga faktorer upptäckas som påverkar förutsättningarna för en god och jämlik hälsa och skillnader i upplevd hälsa mellan olika grupper i samhället. Resultatet från enkäten är tillsammans med andra datakällor viktig kunskap i det hälsofrämjande arbetet.  

Frivilligt

Det är frivilligt att svara på enkäten, men varje individs enkätsvar är viktigt och unikt. Det innebär att dina svar är av stor betydelse om du hör till dem som blivit att delta i enkäten. Du kommer att få all information du behöver för att svara på enkäten hemskickad. 

Enkäten kan antingen besvaras på papper och skickas in med svarskuvert eller via ett webbformulär. Webbenkäten är tillgänglighetsanpassad och fungerar med olika uppläsningsverktyg. Den finns även tillgänglig på engelska.

Resultaten från undersökningen presenteras under hösten 2022.

Kontakt vid frågor om enkäten:
Maria Gäbel, 070 - 917 06 55, hlv@vgregion.se

Mer information om folkhälsoenkäten
https://www.vgregion.se/folkhalsoenkaten