Upprustning av Fagersannaspåret

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

22 juni 2022

Kultur, fritid och idrott

Nu har Fagersannaspåret rustats upp. Under den här och förra veckan har spåret breddats och försetts med ny beläggning och grillplatsen har fått en rejäl ansiktslyftning. Följ med på en tur runt spåret och hör fritidskonsulent Tobias Ekman berätta om upprustningen i vår film eller läs om upprustningsarbetet.

Upprustningen av Fagersannaspåret inleddes med att personal från Tibro kommuns gata- och parkavdelning tog bort en del träd som stod i närheten av spåret med grenar som hängde över det samt röjde bort sly som tidigare skymde utsikten mot Örlen vid grillplatsen.

Breddning av spåret

Under den gångna veckan har motionsspåret breddats. Gräskanterna vid spåret har skurits bort med hjälp av en grävmaskin, liksom gräspartierna som funnits i spåret. Därefter har spåret fått en ny beläggning i form av ett 5-10 cm tjockt lager av stenmjöl. 

Hela den ytan som öppnats upp beläggs inte med stenmjöl utan en del av gräsborttagningen har gjorts för avrinning och för att gräset inte ska växa in i spåret, förklarar Tobias Ekman.

Justerade kurvor

En del kurvor har rätats ut något och på vissa ställen har spåret planats ut.

Stig Johansson som spårar här under vinterhalvåret för Fagersanna IF har haft synpunkter på att det är väldigt kurvigt på sina ställen och att vissa kurvor varit feldoserade. Därför har vi justerat doseringar i några kurvor, så att man inte far ut i terrängen när man åker skidor. Vårt mål har varit att spåret ska fungera bra både för dem som går och springer och för dem som åker skidor, framhåller Tobias.

Nya sittmöbler och ny grillplats

En kilometer från spårparkeringen ligger en grillplats som nu har fått en ordentlig ansiktslyftning. Här har marken planats ut, nya bänkar har satts upp och det tidigare betongröret, som använts vid grillning, har ersatts av ett nytt.

Vi har fått in många önskemål om en upprustning av grillplatsen. Tidigare har vi försökt göra det med små medel men nu har vi valt att sätta dit nya bänkar och montera ner ett nytt betongrör för grillen, som är högre än det tidigare, och som vi använder det befintliga gallret på, berättar Tobias. Han fortsätter:

Det kommer att finnas plats för att i framtiden bygga ett vindskydd eller en pergola vid grillplatsen, så att man kan övernatta eller ta sig en liten lur här när man är på hajk eller liknande. Men det är inget som är planerat just nu.

Ny informationsskylt på gång

Breddningen av spåret och upprustningen av grillplatsen är nu klar. Det som återstår att göra är att sätta upp en ny skylt vid spårparkeringen. Den nya skylten väntas vara på plats före semestern.

Det blir en ny skylt vid starten med en illustration över spårets sträckning och med grillplatsen utmärkt, säger Tobias Ekman.