Ändrad telefontid för ekonomiskt bistånd

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Person som ringer på sin mobiltelefon.

29 juli 2022

Omsorg och stöd

Från och med den 1 augusti får socialförvaltningens handläggare för ekonomiskt bistånd ny telefontid: måndag - fredag, klockan 14:00 - 15:00. Socialförvaltningens övriga handläggare har kvar samma telefontid som tidigare. Samtliga handläggare nås via kommunens växel, telefon 0504-180 00.

Ekonomiskt bistånd kallas även för försörjningsstöd.