Munskydd åter obligatoriskt inom vård och omsorg.

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Kontakter

Munskydd

5 juli 2022

Omsorg och stöd

Från och med måndagen den 4 juli är munskydd åter obligatoriskt för personal i Tibro kommun som arbetar i vårdnära arbete. Anledningen är att det finns en ökning av covid-19 ute i samhället både nationellt och lokalt, vilket märkts genom ökning av covidfall på Skaraborgs sjukhus. Västra Götalandsregionen beslutade därför att återinföra munskydd för personal under hela arbetspasset i vårdlokaler och Tibro kommun följer regionens rutiner och riktlinjer.

Tibro kommun återinför munskydd för att

  • Förhindra att smitta våra äldre ochs köra som vi vårdar och har omsorg över
  • Förhindra att smitta varandra, medarbetare emellan vilket kan resultera i att göra vår bemanningssituationen skörare än vad den redan är, vilket innebär risk för att de som är friska får ökad arbetsbelastning och risk mot patientsäkerheten
  • Förhindra smittspårning vilket annars innebär onödig provtagning av patienter , brukare och så även ökad arbetsbelastning framförallt för enhetschefer och sjuksköterskor.


Det var den 8 juni som Tibro kommun följde Västra Götalandsregionens rutiner och slopade kravet på munskydd för vård- och omsorgspersonal. Nu återinförs kravet.

Besökare till våra boenden ska bära munskydd när de vistas i gemensamma utrymmen på boendet.