Grunden läggs för Ransbergs skola

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

9 juli 2022

Barnomsorg och utbildning, Byggnation, boende och miljöskydd, Ransbergs skola, Ransbergsbygget

Under juni och juli har bottenplattan och de stödjande väggarna till den nya skolan i Ransberg gjutits. I den här filmen berättar platschefen Rickard Johansson om det pågående arbetet och han och Tibro kommuns projektledare Samuel Willner beskriver vad som kommer att finnas i de olika sektionerna av bottenplattan.

Rickard Johansson beskriver vad som har hänt på byggplatsen ute i Ransberg den senaste månaden. Han berättar att de stödjande väggarna på den södra delen av idrottshallen, som är 4,60 höga och vetter mot skogen, har gjutits. Han beskriver också hur arbetet med bottenplattan i den norra, lägst belägna delen av skolan, sektion A, har fortskridit:

Vi håller på och armerar med mattor i del A2. Vi har isolerat färdigt A3 och så har vi börjat gjuta den första väggen mellan A och C, som är byggnadens sutterängvåning, klargör han.

Bra flyt - men omständligt väggarbete

Rickard Johansson konstaterar att arbetet med den nya skolan har flutit på bra. Han klarlägger dock att arbetet med de stödjande väggarna i söder är lite komplicerat.

Det som är lite omständligt är ju väggarna i och med att det är så många olika höjder på dem. Först och främst beror det på att väggarna är väldigt höga. Sedan har vi på baksidan något som kallas kontreforer. Det är en förstärkning för att väggen ska hålla marktrycket sedan, förklarar han.

Restaurang, studio och huvudentré i bottenvåningen

Samuel och Rickard beskriver vilka delar av skolan som kommer att finnas på den lägst belägna delen av skolan, på de olika delarna av den nu gjutna bottenplattan:

Här är A2 och det är där omklädningsrummen kommer bli, säger Samuel och pekar på den del som är närmast bottenplattan på idrottshallen där han och Rickard står och pratar. Samuel fortsätter:

Sedan kommer A3, närmast vägen, med kök och restaurangdel, säger han. 

I A2 blir det också teknikrum och städrum och längst bort ligger A1 där det blir en studio och en verkstad och den fina entrén och gradängen, d v s den stora trappan, som leder upp till plan 2, fortsätter Rickard.

Fortsatt gjutningsarbete 

Samuel frågar hur långt de kommer att hinna före semestern. På det svarar Rickard:

Vi kommer att gjuta A2 här på måndag, den 11 juli. Vi håller på och gjuter första delen av motfyllnadsväggen mot C just idag den 6 juli. Nästa väggdel kommer vi också försöka göra innan semestern. Sedan kommer vi ha två gjutningar kvar. Gjutningen av bottenplattan för matsalen och köket kommer att bli direkt efter semestern.

Rickard fortsätter att berätta om gjutningen av väggarna mellan skolans A-del och C-del:

Samtidigt som vi gör köket har vi ju lite vägg kvar att gjuta. Det håller inte emot annars. Eftersom höjdskillnaden mellan den övre och nedre tomten är så stor behöver vi gjuta alla de stödjande väggarna så att det är något som håller emot när vi ska gjuta golvet på den övre delen sedan, förklarar han.