Fågelviksgymnasiet blir Fågelvikskolan

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Hududentré till Tibro bibliotek. Skyltat för Fågelviksgymnasiet, Forum och Bibliotek.

4 juli 2022

Byggnation, boende och miljöskydd, Nyboskolan, Fågelviksbygget

Fågelvikskolan. Det blir namnet på Tibros nya 7-9-skola. Det fastställdes vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 21 juni. Det är eleverna på Nyboskolan, som kommer att gå på skolan som just nu byggs om, som föreslagit det namnet.

Före detta Fågelviksgymnasiet håller just nu på att byggas om till en 7-9-skola, dit eleverna på Nyboskolan ska flytta hösten 2023. Delar av skolan kommer att tas i bruk redan vid årsskiftet.

Barn- och utbildningsnämnden utlyste under våren 2022 en namntävling där eleverna på Tibros grundskolor fick i uppgift att ta fram namnförslag på den nya skolenheten. Det fanns tre kriterier som eleverna skulle utgå från i sina namnförslag:

  • Geografiskt läge
  • Historiskt perspektiv
  • Eget val

Tre namnförslag skickades in:

  • Sprotteboskolan från eleverna på Ransbergs skola
  • Katrinebergsskolan från eleverna på Häggetorpsskolan
  • Fågelviksskolan från eleverna på Nyboskolan

Efter en diskussion enades nämnden om att välja namnet Fågelvikskolan med ett s.