Dags för nästa fas i Ransbergsbygget

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

2 februari 2022

Barnomsorg och utbildning, Byggnation, boende och miljöskydd, Ransbergs skola, Ransbergsbygget

Rivningen av Ransbergs skola är i det närmaste avslutad. I veckan påbörjar Asplunds Bygg, som ska bygga den nya skolan, detaljprojekteringen och under april beräknas markarbetena starta. Se vår film om rivningen, där projektledaren Samuel Willner ger en aktuell lägesrapport.

Nu har samtliga skolbyggnader i Ransberg jämnats med marken och arbetet med rivningen har gått in i slutskedet. Det som återstår att riva är en garagebyggnad, betonggrunden från det gamla skolhuset från 1890 och stödmuren mot fotbollsplanen.

Vi räknar med att allt ska vara klart om cirka två veckor, säger projektledaren Samuel Willner.

Har dragit ut på tiden

Rivningen av Ransbergs skola drogs igång under första veckan i november 2021 med invändig rivning. Rivningen av skolbyggnaderna startade den 9 november. Byggnaden närmast Örlenvägen, med den tidigare matsalen och gymnastiksalen jämnades först med marken. Därefter revs byggnaderna från 1980- och 1990-talen och slutligen revs den gamla skolbyggnaden från 1890. Arbetet skulle ha varit klart redan i december.

Vi ligger något efter tidsplan. Tanken var att arbetena skulle vara klara före årsskiftet men starten blev lite försenad, bland annat på grund av att vi behövde kompletterande provtagningar, och så har själva rivningsentreprenaden dragit ut på tiden, klarlägger Samuel Willner.

Detaljprojektering och markarbeten

Under våren startar bygget av den nya skolan. Asplunds Bygg har precis påbörjat detaljplaneringen, den fas i byggprojektet då man arbetar vidare med arkitektens ritningar och kompletterar med bland annat konstruktionsritningar och ritningar över tekniska installationer som el, ventilation, vatten och avlopp. Markarbetena väntas komma igång under april månad.

Bygget av Ransbergs skola kommer att pågå under hela 2022 och 2023. Den nya skolan beräknas kunna tas i bruk vid vårterminsstarten 2024.