Kommunstyrelsen överklagar skoletablering

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

28 september 2021

Kommun och politik

Kommunstyrelsen i Tibro beslutade 27 september att överklaga Skolinspektionens beslut att godkänna etablering av Raoul Wallenbergskolan i Tibro.

I kommunens överklagan framför kommunstyrelsen att en etablering av en fristående grundskola innebär påtagliga negativa följder för skolväsendet i kommunen på lång sikt.

Baserat på Raoul Wallenbergskolans godkända elevunderlag menar kommunstyrelsen att en etablering innebär att Tibro kommuns elevunderlag minskar kraftigt, vilket innebär en betydande påverkan på den påbörjade långsiktiga planeringen av utvecklingen av kommunens skolor.

Kommunstyrelsens beslut att överklaga fattades efter votering. Bakom beslutet står S, C och L. Två partier – M och KD – hade ett avvikande förslag. SD avstod från att rösta i voteringen.