Klart hur Ransbergs nya skola ska se ut

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

15 november 2021

Barnomsorg och utbildning, Byggnation, boende och miljöskydd, Ransbergs skola, Ransbergsbygget

Nu är det klart hur den nya skolan i Ransberg ska utformas. Skolan får en grön träpanel med stenmur och en unik form, som är inspirerad av jätten Rane, bymiljön och naturen i Ransberg. Det blir en modern landsortsskola i två plan med två hemvister med egna entréer mot skolgården, öppna, gemensamma utrymmen och en skolgård med den närliggande tallskogen som närmsta granne.

Ransbergs nya skola kommer att vara placerad ungefär på samma plats som den tidigare skolan. Både formen och placeringen på skolan är vald för att skolan ska smälta in i miljön och för att man ska kunna dra nytta av den intilliggande skogen som både lek- och lärmiljö. 

Ransbergs skola kommer att ha en härlig form utifrån skogen och utsikten ner mot Örlen. Arkitektoniskt utformas den så att mer traditionella inslag som träpanelen och stenmuren möter en mer modern design med stora öppna ytor och väl tilltagna fönster, berättar arkitekten Sofia Lilja.

Hemvister och öppna gemensamma ytor

Den pedagogiska miljön är utformad som hemvister med traditionella klassrum, som kallas basrum, samt grupprum och gemensamma torg. Eftersom Ransbergs skola är en enparallellig skola kommer det att finnas två hemvister, en för förskoleklassen och årskurs 1-3 och en för årskurs 4-6. I hemvisterna kommer det att bedrivas fritidsverksamhet efter skoltid.

De sociala ytorna är mer samlande rum, som kan användas för olika samlingar och aktiviteter för små och stora grupper. I anslutning till huvudentrén finns skolans hjärta, en iögonfallande trappa som binder samman entrén med skolans bibliotek på plan 2 och skolans välkomnande skolrestaurang och intilliggande bistro, som även kan användas på kvällstid.

”Det blir en modern landsortsskola med alla dess kvalitéer. Skolans läge och det faktum att det är mindre barngrupper ger en fantastisk möjlighet att vara nära naturen och känna sig hemma i skolan. Man kan se i utformningen att det finns en tillit till elevernas kapacitet. Att alla salar vänder sig mot naturen eller en utsikt är också en otrolig kvalitet”, konstaterar Sofia.

Ateljé och idrottshall

I den nya skolan kommer det finnas en ateljé och en studio där eleverna ska kunna ägna sig åt olika former av skapande verksamhet. 

Det kommer även att byggas en mellanstor idrottshall, med innermåtten 20 x 25 meter, som hänger ihop med skolan. Den kommer att användas av skolan på dagtid och för föreningsaktiviteter och som samlingslokal på kvällar och helger. 

Elever och personal har påverkat utformningen

Personalen och eleverna på Ransbergs skola har varit med och påverkat utformningen av den nya skolan. 

Vi fick tidigt teckningar från elever som hade ritat sin nya skola och vi har jobbat mycket med lärarteamen som varit med i en byggrupp. Sedan har vi jobbat i projektgruppen och hela tiden återkopplat till skolan vad som händer, klargör Sofia.

Det är fantastiskt att vi har fått vara med i planeringsprocessen så att skolan byggs för eleverna och oss pedagoger. Vi är så glada över att man haft det i fokus hela tiden så att det ska bli bra, fastslår läraren Helen Carlsson.

Jätten Rane - på barnens initiativ

Den konstnärliga utformningen i skolan kommer att präglas av jätten Rane som enligt gamla sagor och sägner sägs ha bott på den närbelägna Rane kulle, mitt emot Ransbergs kyrka.

Det här sker på Ransbergs skolas elevers initiativ. Både arkitekten Sofia Lilja och projektgruppen som arbetar med planeringen av Ransbergs skola rycktes med i barnens tankar om att jätten skulle finnas med i utformningen.

Jättens smycken kommer att pryda taket i skolans hjärta. Det kommer att finnas en grotta som lyser på kvällen och så ska själva jätten få pryda en av skolans fasader, berättar Sofia.

Skolan ger en "wow-känsla"

I månadsskiftet oktober-november fick skolans elever och personal se hur den nya skolan kommer att se ut. Det blev en positiv upplevelse, en riktig "wow-känsla":

Klassrummen blir väldigt bra och det blir också "hjärtat" och matsalen, säger eleven Sigge Eisersiö.

Utsidan av huset blir fin, inflikar eleven Vilma Dahlman.

Jag gillar skolgården, fortsätter eleven Karl Axelsson.

Det ser jättespännande ut. Vi längtar efter att få jobba i den nya skolan precis som barnen, säger läraren Ulrika Stenhammar.

Viktiga ledord

Det är inte bara elever och lärare som är nöjda med utformningen av skolan. Det är även skolans rektor, Christopher Nilsson.

Jag tror att våra ledord - lärande, trygghet och glädje - verkligen kommer till tals här. Nu är det upp till oss att jobba med dem för att om snart två år stå redo att flytta in och levandegöra dem fullt ut för alla som ska gå där, fastslår han.