Nu vårstädar vi gator och torg i kommunen!

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

16 mars 2021

Trafik och teknisk service

Under vecka 12 kommer Tibro kommun starta sandupptagningen i centrum och genomfarterna i Tibro.

Under vecka 12 kommer Tibro kommun starta sandupptagningen i centrum och genomfarterna i Tibro. När detta är klart kommer vi städa följande områden i nedan angivna ordning samt skolor och förskolor:

  • Områden väster om ån Tidan - Grönhultsområdet och Kvarnhagen
  • Området norr om järnvägen - Riksbyggen "Ångermanland" och Skattegården
  • Området söder om järnvägen - Södra centrum, Språttebo, Katrineberg och Häggetorp
  • Hörnebo
  • Fagersanna och Hönsa
  • Industriområdena Baggebo och Balteryd

Vi hoppas att arbetet ska vara klart i mitten av april.

Hjälp oss - sopa ut sand på gångbanorna innan vi kommer!

Vi ber dig som har en gångbana som gränsar till din fastighet att sopa ut sanden till rännstenen innan vi kommer och sopar gatan. Om du inte har hunnit göra detta, sopa själv ut sanden och ta hand om den eller kör den till kommunens förråd, där den kan tömmas på anvisad plats. Detta gäller inte gång- och cykelvägar som kommunen  snöröjer och sandar.

Hjälp oss också genom att sopa ut från fastighetsgräns, längst med murar, staket och dylikt.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på Samhällsbyggnad! Se "Kontakt" ovan.