Skolskjutsregler ändras från 1 augusti

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

30 mars 2021

Kollektivtrafik

Den 23 mars beslutade barn- och utbildningsnämnden att anta ett nytt skolskjutsreglemente för Tibro kommun.

Några av förändringarna är förändrade avståndskrav för elever i förskoleklass upp till årskurs 6, förtydligande kring reglerna för växelvis boende samt uppdatering kring ansökningsförfarande för de elever som är skjutsberättigad enligt avståndskravet.

Det nya reglementet gäller från 1 augusti 2021. Länk till skolskjutsreglemente.