Visningsrum för hjälpmedel har öppnat igen

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Kontakter

12 maj 2021

Omsorg och stöd

Var-Dags-Rum, visningsrummet för olika hjälpmedel till äldre och personer med funktionsnedsättning, har öppnat igen efter att ha varit stängt en längre tid. Rummet har öppet tisdagar klockan 13.00 - 15.30, och ligger i anslutning till Träffpunkt Solsidan vid Allégårdens entré, Fredsgatan 38. Där utförs även enklare service av hörapparater såsom rengöring eller byte av slang och batterier.

Här finns hjälpmedel för personer med syn-, hörsel- och minnesproblem, samt många "bra-att-ha-saker" som alla kan ha nytta av, till exempel stödhandtag och burköppnare. Personalen kan hjälpa dig att beställa de hjälpmedel du är intresserad av och du får gärna föreslå nya artiklar eller berätta om dina problem, så kan personalen ge förslag på lösningar.

Välkommen!