Ansökan om serviceinsatser i hemmet till dig över 70 år

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

3 maj 2021

Omsorg och stöd

Sedan en tid tillbaka kan socialförvaltningen besluta om så kallat förenklat bistånd vad gäller lättare serviceinsatser i hemmet för de invånare som är 70 år och äldre och upplever ett behov av stöd. Även trygghetslarm går att ansöka om via förenklat bistånd.

Förenklingen innebär att ingen individuell bedömning görs, till skillnad mot sedvanlig biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen så som omvårdnadsinsatser. Handläggarna gör alltså inte några personliga hembesök innan beslut om förenklat bistånd. Istället blir serviceinsatser och trygghetslarm en generell insats för en specifik målgrupp.

Med serviceinsatser menas städ (trappstädning och storstädning ingår ej), inköp, post- och apoteksärenden, samt tvätt av kläder och hushållsnära textilier.

Det är medarbetare inom socialförvaltningens serviceenhet som utför insatserna.

Kostnad

Serviceinsatserna kostar 373 kronor per timme. Enligt lag kan kostnaden aldrig bli högre än 2138 kronor per månad (maxtaxa). Nuvarande timtaxa gäller fram till och med den 30 april 2022. Socialnämnden beslutar om ny taxa varje år. Trygghetslarmet kostar 254 kronor per månad och ingår i maxtaxan om du eventuellt har mer insatser från kommunen.

Bestämmelser

För makar och sammanboende som delar hushåll räcker det att ena partnern uppnått 70 års ålder. Om du bor tillsammans med någon utreds bådas behov av stöd då man som sammanboende har ett gemensamt ansvar för hemmets skötsel. Om en person i hushållet klarar sysslorna beviljas inte serviceinsatser. Du har även ett eget ansvar att först se över möjligheterna till köp av liknande tjänster hos privat aktör och använda dig av RUT-avdrag, innan ansökan om serviceinsatser görs hos kommunen.

Hur ansöker man?

Ansökan kan göras via e-tjänst som kräver e-legitimation. Klicka här för att komma till e-tjänsten. Även Trygghetslarm går att ansöka om via förenklat bistånd.

Ansökan finns också som en pappersblankett. Klicka här för att komma till pappersblanketten.

Vid behov av mer omfattande serviceinsatser eller omvårdnadsinsatser hänvisas till socialförvaltningens biståndsbedömare för sedvanlig biståndsansökan. Mer att läsa om den hjälp som äldre kan få i hemmet finns här.