Stärkt brandskydd på Tibros äldreboenden

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Kontakter

30 juni 2021

Omsorg och stöd, Trygghet och säkerhet

Våren 2019 gjorde Räddningstjänsten Östra Skaraborg, RÖS, en brandskyddstillsyn på alla Tibros äldreboenden och fann flera brister på Allégården, Bäckliden och Brittgården. Att bristerna inte uppmärksammats tidigare beror på förändrade lagkrav. I denna nyhetsfilm berättas hur socialförvaltningen och fastighetsägarna arbetat med att åtgärda bristerna. Vi får även höra Räddningstjänstens syn på åtgärderna.

- Idag är brandskyddet avsevärt mycket högre än det var när vi gjorde tillsynen, eftersom man åtgärdat en del av de byggnadstekniska bristerna och alla de organisatoriska bristerna. Framför allt att man gjort den individuella riskbedömningen, som är extremt bra, säger Daniele Coen, chef för förebyggande avdelningen på Räddningstjänsten Östra Skaraborg.