Lättnader kring skyddsutrustning inom vård och omsorg

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Kontakter

Munskydd, kirurgiskt munskydd

9 juli 2021

Omsorg och stöd

Den 1 juli uppdaterades den regionala rutinen i Västra Götalandsregionen vad gäller användning av skyddsutrustning inom särskilt boende, LSS och hemvård. Uppdateringen innebär en del lättnader kring användandet av skyddsutrustning i vissa verksamheter.

Personal behöver i fortsättningen endast använda munskydd och visir i vårdnära arbete, det vill säga arbete inom 2 meter från vårdtagare. Personal behöver inte längre bära munskydd när de umgås eller rör sig bland annan personal, men det är fortfarande viktigt att hålla avstånd.

För personal som vårdar personer med misstänkt eller konstaterad Covid-smitta gäller samma regler som tidigare om att bära särskilt andningsskydd och visir.

De uppdaterade regionala rutinerna innebär även att besökare till våra boenden inte längre behöver bära munskydd såvida de inte själva vill det. Besöken ska dock fortfarande ske i vårdtagarens lägenhet eller utomhus och de måste bokas i förväg.

Alla andra åtgärder för att förhindra smittspridning är oförändrade enligt rutinen.

Det är fortfarande oerhört viktigt att hålla avstånd och undvika trängsel.