Beslut om lunchbidrag

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

11 januari 2021

Barnomsorg och utbildning

Beslut har tagits om lunchbidrag om 25 kronor per skollunch och dag, till de elever som inte har möjlighet att hämta ut sin lunch på Nyboskolan. Beslutet gäller endast för elever vid årskurs 7-9 under perioden 11-24 januari 2021.

Nyboskolans elever i årskurs 7-9 har distansundervisning under perioden 11-24 januari 2021. Elever har rätt till skollunch även vid distansundervisning.

Under denna period har elever eller deras vårdnadshavare rätt att hämta ut skollunch. Skollunchen kan enbart hämtas ut på Nyboskolan och ingen annan skolenhet.

 Skollunch finns att hämta på Nyboskolan 10.30-13. Den som hämtar skollunch gör det i egen lunchlåda de första dagarna.

- Vi kommer att erbjuda lådor att lägga maten i, men vi vet inte när dessa kan levereras ännu, säger Eva Gustavsson.

För de elever som inte har möjlighet att hämta ut sin skollunch erbjuder Tibro kommun ett lunchbidrag på 25 kr per skollunch och dag. Ansökan görs på särskilt framtagen blankett: Ansökan om lunchbidrag