Vårdpersonal i Tibro vaccinerade

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

2 februari 2021

Omsorg och stöd, Corona

Vårdpersonalen i Tibro kommun har nu fått sin första dos av covid-19-vaccinet. Totalt har 195 personer vaccinerat sig, vilket motsvarar 65 % av den berörda personalgruppen. "Det är klart att vi hade önskat att flera hade vaccinerat sig och som arbetsgivare uppmuntrar vi kvarvarande personal att också göra det, men vi respekterar varje enskild persons val i frågan", säger socialchef Anneli Maaranen.

Den 21 januari började covid-19-vaccineringen av vårdpersonal i Tibro kommun. Arbetet har pågått under vecka 3 och 4 och har löpt på bra. Det är Västra Götalandsregionen som ansvarar för personalvaccinationerna. I Tibro har det varit företaget Avonova som utfört vaccinationerna för regionens räkning.

– Jag vill rikta ett tack till den personal som nu har vaccinerat sig eftersom de bidrog till att vaccineringen kunde genomföras på ett så smidigt sätt. Avonova har förmedlat att de uppskattat att personalen var förberedd och hade med sig sina hälsodeklarationer, säger vård- och omsorgschefen Rikard Strömqvist.

Samma rutiner för att motverka smittspridning

Folkhälsomyndigheten har informerat om att kunskapen är begränsad om vilken effekt vaccination mot covid-19 har mot fortsatt smittspridning. Det är i nuläget oklart om personer som vaccinerat sig kan sprida viruset vidare, hur covid-19 sprids av personer som bär på viruset utan att ha några symptom samt hur länge vaccinet har en skyddande effekt. Därför ska även vård- och omsorgspersonal som är vaccinerade fortsätta följa de råd som gäller för att förhindra smitta.

 – Vaccineringen förändrar inte vårt sätt att arbeta på något sätt. Vi fortsätter att använda skyddsutrustning på samma sätt som tidigare och är noga med de basala hygienrutinerna, tydliggör socialchef Anneli Maaranen.

– Det är fortsatt stort fokus på att följa alla rutiner för att minska smittspridning och skydda våra äldre och mest sårbara, poängterar Rikard Strömqvist.

För personal inom vården gäller fortsatt riktlinjen om att munskydd ska användas i alla vårdlokaler, att visir ska användas i det vårdnära arbetet och att rutinerna för den basala vårdhygienen ska följas noggrant.

Uppmuntrar fler att vaccinera sig

Tibro kommun uppmuntrar all vård- och omsorgspersonal att vaccinera sig. De som så önskar har möjlighet att vaccinera sig på betald arbetstid.

– Vaccination ger ett skydd mot allvarligare sjukdom. Eftersom risken för att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19 ökar med åldern, inte minst för dem över 70 år, så är det viktigt att så många som möjligt väljer att vaccinera sig, avslutar Annicka Klar som är medicinskt ansvarig sjuksköterska.