Fortsatt distansundervisning på Nyboskolan

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

8 februari 2021

Barnomsorg och utbildning, Corona

Nyboskolans rektor har beslutat om fortsatt fjärr- och distansundervisning för elever i årskurs 7-8 fram till och med vecka 9. Elever i årskurs 9 får sin undervisning på plats i skolan. Undantagna är elever vid särskola, introduktionsprogrammen (IM) samt elever som av olika anledningar behöver vara på skolan.

Beslutet har sin grund utifrån smittläget i Västra Götaland där smittskyddet uppmanar alla förskolor och skolor att fortsätta med de insatser som sker för att minska smittspridningen av viruset covid19. Nyboskolan fortsätter därför att varva tiden för undervisning på skolenhet med undervisning på distans för att minska trängseln bland eleverna.

För elever i årskurs 7-8 som inte har möjlighet att hämta ut sin skollunch erbjuder Tibro kommun ett lunchbidrag på 25 kr per skollunch och dag. Ansökan görs på särskilt framtagen blankett.

Ansökningsblankett för v2-v3 2021

Ansökningsblankett för v4-v6 2021

Ansökningsblankett för v8 2021