Delta i SCB:s medborgarundersökning

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Illustration med händer och en tecknad flicka som säger tyck till.

23 augusti 2021

Kommun och politik

Är du en av 1000 personer i Tibro som är utvald att delta i SCB:s medborgarundersökning i höst? Du kommer i så fall få en enkät hemskickad till dig. Vi hoppas att du vill svara, för dina åsikter är viktiga. Vad är du nöjd med och vad kan förbättras?

Över 200 000 av Sveriges invånare har möjlighet att tycka till om sin kommun när SCB:s årliga medborgarundersökning nu drar igång. Nytt för i år är att den övre åldersgränsen har tagits bort så att även personer över 84 år kan delta. Det finns också nya frågor om integration och jämlikhet.

SCB:s medborgarundersökning är en enkätundersökning som görs på uppdrag av kommunerna. De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. Årets enkät pågår till den 3 november. Resultaten presenteras i december.

Svara på svenska, engelska eller arabiska

Du som erbjuds att vara med i undersökningen kan svara via en pappersenkät eller på webben, där det även går att svara på engelska. Det går också att få pappersenkäten på arabiska.

Om du inte valts ut att delta i enkäten har du alltid möjlighet att lämna dina synpunkter här på webben:

Frågor om inflytande, service och boende

SCB:s medborgarundersökning mäter invånarnas uppfattning om hur det är att leva och bo i kommunen. Det finns även frågor om vilket inflytande invånarna upplever att de har. Undersökningen ger också svar på hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och annan värdefull vägledning för kommunernas verksamheter.

De nya frågorna i undersökningen handlar om hur invånare upplever att kommunen arbetar för att förbättra integration och delaktighet. I undersökningen ställs även frågan: Upplever du att din kommun arbetar aktivt för att minska diskrimineringen i samhället?

Nya möjligheter att jämföra kommuner

Totalt har 275 av landets 290 kommuner någon gång varit med i undersökningen sedan den startade 2005. I år deltar sammanlagt 161 av landets 290 kommuner i undersökningen, vilket är ett rekordhögt antal jämfört med tidigare år.

– Genom att dra ett urval från kommuner som inte själva deltar i undersökningen kan vi dessutom jämföra kommunernas resultat med riket och det egna länet. Det är en ny möjlighet i undersökningen för i år, säger Sofia Holsendahl, statistiker på SCB.