Framåt, uppåt

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Näringslivschef Mattias Peterson

27 april 2021

Näringsliv, arbete och etablering

Det upplevda näringslivsklimatet i Tibro har gjort en rejäl resa nedåt på den årliga rankingen och för första gången på några år gjorde vi nu senast en försiktig vändning uppåt.

Kommunfullmäktiges ambitioner och mål för framtiden är också tydliga – vi hör hemma högt upp på skalan. Till att börja med ska vi ligga Topp 100 om ett par år, men siktet är förstås ställt högre än så. 


Vägen tillbaka kan uppfattas både enkel och svår, det beror på vilken utgångspunkt vi tar. Det finns många kommunala processer och beslut som påverkar en företagares vardag. Att kommunen förstår företagarens situation är såklart lika viktigt som att företagaren förstår kommunen och de villkor som styr vår verksamhet med lagar, regler och en mängd andra hänsyn att ta in och balansera.  


Med detta sagt – i Tibro kommun har vi och tar vi ett stort ansvar att göra allt vi kan för att underlätta, förenkla, förtydliga och skapa möjligheter.  
Vi samordnar våra insatser mellan och över förvaltningsgränser, tittar på processer och kartlägger hur vi hanterar olika frågor/ärenden och hur vi kan både förtydliga och förenkla för dig som av ena eller andra skälet är i kontakt med oss. En viktig insats är att öka tillgängligheten genom förenklat förfarande och mera av digitaliserad hantering.  


Så sent som nu i veckan hade Samhällsbyggnadsförvaltningen framme ett förslag till lathund för ansökningar och etableringar. Den filar vi nu gemensamt vidare på, inom kort kan du hitta den på en webbplats nära dig. Under 2021 är också målet att lägga fram en utvecklingsplan för Tibro centrum, den lär innehålla många olika perspektiv och i det arbetet skissar vi bland annat på att (äntligen) komma igång med en Centrumgrupp, ett önskemål som vi vet finns på flera håll.  

Det ska vara lätt att göra rätt och för att prioritera insatserna i rätt ordning söker vi dialog med företag för att få in synpunkter och önskemål på vilka processer som är viktigast att börja med. Som vanligt har vi såklart också på agendan att driva och utveckla våra många träffytor via branschnätverken, Näringslivsfokus, näringslivsrådet och de näringslivsorganisationer som är aktiva i Tibro. 


Citius, Altius, Fortius – snabbare, högre, starkare. Känt citat från det olympiska mottot. Om vi fortsätter att låna därifrån kan vi också ta till oss att det viktiga inte är att segra utan att delta och kämpa väl. Å andra sidan: Kämpar vi väl så är vi vinnare. Det är bara det att vi måste kämpa med varandra, lägga manken till tillsammans.  
Vi kan bättre och vi gör bättre, och bättre ska det bli. Vi gör det internt i kommunen och vi gör det tillsammans. Tillsammans med näringslivet, tillsammans med invånarna. 


#viäritbro ni vet. Det är en vinst bara det.  
 
Mattias Peterson 
Näringslivschef