Arbetsskor till anställda inom vård och omsorg

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

26 april 2021

Kommun och politik, Omsorg och stöd

Den politiska majoriteten i socialnämnden beslutade förra året om att införa fria arbetsskor till all tillsvidareanställd personal inom vård och omsorg. I mitten av april var det dags för personalen att prova ut skor och i filmen som visas här kan du höra både personal och politiker berätta om sina tankar kring beslutet.

-Utifrån arbetsmiljön var det här ett viktigt beslut att fatta, säger socialnämndens ordförande Jan Hanna (S).

Satsningen på arbetsskor har varit möjligt tack varje ett extra statsbidrag.

De som kommer att få arbetsskor från arbetsgivaren är de tillsvidareanställda inom hemvården, äldreboenden, kortidsboende och funktionsnedsättning/LSS. Det vill säga yrkesgrupper som undersköterskor, omvårdnads- och omsorgspersonal, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och enhetschefer.