Hur nöjd är du med socialtjänsten?

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

1 oktober 2020

Omsorg och stöd

Under perioden 1 - 31 oktober kommer myndighetsenheten hos socialtjänsten att genomföra en nationell brukarundersökning som genomförs via en webbenkät. Det är frivilligt att delta i undersökningen. Svaren sammanställs anonymt och kan inte spåras till en enskild person. Enkäten består av åtta frågor; en bakgrundsfråga och sju kvalitetsfrågor om hur brukaren uppfattar kontakten med socialtjänsten.