Arbetsskor till Tibro kommuns vårdanställda

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

23 oktober 2020

Kommun och politik, Omsorg och stöd

Socialnämndens majoritet har beslutat att nästa år bevilja arbetsskor till tillsvidareanställd personal inom vården. "Det är glädjande att vi kan möta upp vår omvårdnadspersonal som ett sätt att förbättra arbetsmiljön och som ett sätt att visa vår uppskattning för deras arbete under coronapandemin", säger socialnämndens ordförande Jan Hanna.

Det har förts fram önskemål från kommunens vårdpersonal om att få arbetsskor vid några tillfällen. 2016 lade Sverigedemokraterna (SD) fram en motion om arbetsskor till vårdpersonal och något tidigare än den motionen lyfte Jan Hanna, som då var ledamot i nämnden, frågan om möjligheten till arbetsskor till omvårdnadspersonal.

– År 2016 blev det ingen satsning på arbetsskor men däremot införde kommunen ett friskvårdsbidrag till samtlig personal, konstaterar Peter Söderlund, ledamot i socialnämnden.

– Tjänstemännen har fått i uppdrag att utvärdera satsningen nästa år samt att se om det finns möjlighet att kunna permanenta konceptet genom att personal inom vården årligen ska ha möjlighet att få arbetsskor, berättar Carola Sundvall även hon ledamot i socialnämnden. 

– Vi kommer att arbeta vidare med uppdraget vi fått från politiken. Beslutet känns extra bra nu när vår personal haft en tuff period under tiden med coronapandemin och personalen förtjänar all uppmuntran och uppskattning, tillägger socialchef Anneli Maaranen.

Satsningen på arbetsskor ryms inom nämndens budgetram år 2021 med stöd av tillkommande statliga medel.

Arbetsskor kommer att beviljas till tillsvidareanställd omvårdnadspersonal, d v s personal inom hemvården, på äldreboenden och LSS grupp- och serviceboenden samt korttidsboenden. Det gäller bland annat undersköterskor, omvårdnads- och omsorgspersonal, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och enhetschefer.

Bilden: Jan Hanna, ordförande i socialnämnden.