Tibro Kompetenscenter i gemensamma lokaler

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

13 mars 2020

Barnomsorg och utbildning

Numera hittar du våra studie- och yrkesvägledare samt arbetsmarknadshandläggare i gemensamma lokaler på Järnvägsgatan 17.

Det är Tibro Kompetenscenters stödfunktioner för studier och arbete som samlas på en och samma plats på Järnvägsgatan 17, tidigare Näringslivets hus.

─ Det är värdefullt, både för medborgarna och för personalen, att vi kan dra nytta av olika kompetenser inom samma område. Att vi flyttar ihop kommer göra att vi kan ha ett tätare samarbete mellan de funktioner som stöttar medborgarna i deras framtidsval, säger Mattias Gustafsson, arbetsmarknadschef och utvecklingsledare.

Yrkestbildningarna och Introduktionsprogrammen fortsätter sin verksamhet i lokaler på Gymnasiegatan 29 fram till sommaren.

Läs mer om Tibro Kompetenscenters verksamhet

Följ Tibro Kompetenscenter på Instagram