Tibro kommun stänger verksamheter för att skydda svårt sjuka och sköra äldre

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

11 mars 2020

Omsorg och stöd, Corona

Tibro kommun stänger flera verksamheter inom vård och omsorgen och inför besöksförbud på samtliga särskilda boenden på grund av att risknivån gällande Coronaviruset höjts. Invigningen av den nya träffpunkten Solsidan skjuts fram. "Åtgärderna vidtas för att skydda sköra äldre och svårt sjuka", säger socialchefen Anneli Koivuniemi.

Folkhälsomyndigheten höjde i tisdags risknivån för samhällsspridning av Coronaviruset, covid-19, till mycket hög. Det är den högsta nivån, vilket innebär risk för samhällsspridning. Med det beskedet som grund fattade socialchefen i Tibro beslut om att vidta en rad åtgärder för att förhindra smittspridning under onsdagen.

Besöksförbud, inställda aktiviteter och prioritering av insatser 

Samtliga särskilda boenden beläggs med besöksförbud och gudstjänster och andra aktiviteter med externa aktörer ställs in. På de särskilda boendena och inom hemvården prioriteras vård- och omsorgsinsatser som är nödvändiga för att upprätthålla liv och hälsa. Därmed minimeras användningen av vikarier. Boende på särskilda boenden tillåts inte delta i demensenhetens dagliga verksamhet. Växelvård kommer inte att erbjudas.

Träffpunkt Solsidan, som ersätter Äldrecentrum, stängs på både vardagar och helger. Den planerade invigningen av den nya träffpunkten nästa vecka skjuts upp på obestämd tid. 

Personer inom LSS med försämrad hälsa ska inte delta i daglig verksamhet på Aktivitetshuset, på arbetsplatser eller hos andra externa aktörer. Korttidsboendet Gärdsmygen stängs.

Följer Smittskydd Västra Götalands rekommendationer

– Smittskydd Västra Götaland har gett rekommendationer där det framgår att stort fokus måste läggas på att vårda dem som kan drabbas hårdast. Det måste vi ta fasta på, betonar Anneli Koivuniemi. Hon fortsätter:

– Åtgärderna syftar också till att säkerställa vår personals hälsa och bemanningen av våra verksamheter.

Beredskap för frågor

Det finns en beredskap för frågor från drabbade och anhöriga.

– Den som har frågor om de här insatserna kontaktar berörd verksamhet, på samma sätt som de brukar, säger Anneli Koivuniemi.

Ny bedömning av läget varje vecka

De beslutade åtgärderna kommer att gälla tills vidare. En analys av läget kommer att göras varje onsdag, så länge som behovet kvarstår.

– Vi vet inte hur länge åtgärderna ska gälla eller om vi behöver utöka dem. Vi kommer att ta ställning i frågan varje vecka och ompröva beslutet vid behov, avslutar socialchefen.