Stöd och rådgivning till företag gällande konsekvenserna av Coronaviruset

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

25 mars 2020

Näringsliv, arbete och etablering, Corona

Tibro kommun har vidtagit en del åtgärder som vi hoppas ska underlätta för näringslivet i kommunen att ta sig igenom Coronakrisen. Även om kommunen inte kan bistå med ekonomiska medel är vi öppna och tillmötesgående när det gäller svårigheter med likviditet och lämna anstånd med betalningar.

Som kommun kan vi också snabba upp våra egna processer med betalning till er som har fordringar på oss. Här gäller samma rutin att vi behöver en kontakt från er där ni ber om kortare betalningstid än normalt. Vi kommer dock inte att göra några betalningar i förskott.

Konkret kan detta alltså innebära att Tibro kommun ger anstånd eller förlänger betalningstider på avgifter inom vatten och avlopp, sophantering, tillstånd, förlänga betalningstider på hyra i lokaler och korta ner betalningstider till leverantörer. Vi försöker också inta en allmänt generös hållning till leverantörer vid inställda aktiviteter, evenemang mm.

Vad som ovan sagts gäller också Tibros föreningsliv i de fall verksamheten påverkats negativt med anledning av virussituationen.

I andra frågor än de rent ekonomiska där näringslivet önskar dialog och samarbete med kommunen om verksamheter, aktiviteter och hur vi kan underlätta hela situationen är ni varmt välkomna att kontakta Tillväxt Tibro, Mattias Peterson. Om din fråga gäller kultur- eller föreningsverksamhet vänder du dig till Kultur- och Fritidsförvaltningen, Peter Doverholt.

Hjälp och stöd från myndigheter och organisationer

Det finns mycket hjälp, stöd och information att få, här har vi listat några hemsidor särskilt riktade till näringslivet:

Almi Företagspartner

Connect Väst har tagit fram en 30-dagars processer för företag med anledning av Coronaviruset

Svenskt Näringsliv

Turistrådet Västsverige

Verksamt

Västra Götalandsregionen

Västsvenska Handelskammaren

För allmän information om coronaviruset, se krisinformation.se och Folkhälsomyndigheten