Socialförvaltningen startar anhörigtelefon

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

18 mars 2020

Omsorg och stöd, Corona

Nu startar Tibro kommuns socialförvaltning en anhörigtelefon med anledning av den pågående Coronaviruspandemin. Du som är anhörig till någon som får vård eller stöd inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter är välkommen att kontakta anhörigstödjaren Gun-Britt Klingvall om du har frågor som gäller de beslut som fattats för att motverka spridning av Coronavirus. Anhörigtelefonen är öppen kl. 9-12 måndag-torsdag.

Den 11 mars stängde flera verksamheter inom Tibro kommuns vård- och omsorgsverksamhet och besöksförbud infördes på samtliga särskilda boenden på grund av att risknivån gällande Coronaviruset Covid-19 höjts.

Sedan dess har förvaltningen fått en del samtal från anhöriga som rör dessa åtgärder. Därför väljer förvaltningen nu att inrätta en anhörigtelefon, som kommer att bemannas av Gun-Britt Klingvall som är anhörigstödjare. Gun-Britt kommer både att kunna svara på frågor och vid behov lotsa dig som ringer till rätt verksamhet.

Anhörigtelefonen är öppen kl. 9-12 måndag-torsdag från den 19 mars tills vidare. Du hittar numret genom att klicka på det länkade ordet Kontakt längst upp till höger.