Terassen - en öppen mötesplats för gemensskap och goda samtal

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

27 mars 2020

Omsorg och stöd

På tisdagar och onsdagar är det öppet på mötesplatsen Terassen på Aktivitetshuset. Dit är alla över 18 år som har behov av social gemenskap och vill delta i olika aktiviteter välkomna. Verksamheten har en hälsofrämjande inriktning och är en del av Tibro kommuns nya enhet för vardagsnära stöd.

Terassen var tidigare en biståndsbedömd verksamhet för personer med missbruksproblem. Numera är det en öppen verksamhet, som Tibro kommun bedriver i nära samarbete med Studiefrämjandet. Här kan besökarna ägna sig åt både organiserade och spontana aktiviteter. Det ordnas föreläsningar, studiebesök och utflykter. Det går att spela bordtennis och biljard. Det förs diskussioner om hur man hanterar vardagen och sin situation på ett så bra sätt som möjligt och det erbjuds individuella stödsamtal på plats.

– Terassen är en viktig social träffpunkt för oss som kommer hit regelbundet. Det är en go’ gemenskap där vi bryr oss om varandra och där det alltid finns någon att prata med när man behöver det, säger besökaren Lotta Skoog.

Stärkande samtal

– Här deltar alla efter sin egen förmåga. Verksamheten är drogfri, men vi ställer inga krav på att deltagarna ska delta i behandling, klarlägger Peter Dahlqvist som är enhetschef för vardagsnära stöd.

– Min viktigaste uppgift är att lyssna på och stötta dem som har behov av det. Jag kan också tidigt fånga upp om någon mår dåligt och behöver stöd för att komma tillbaka på banan, säger behandlingsassistenten Tommy Silverfors, som är stationerad på Terassen.

– Vi för många goda samtal här med hjälp av samtalskort som är tänkta att stärka självkänslan och ge insikter om vad man kan förändra till det bättre i sitt liv, framhåller cirkelledaren Pernilla Axelsson från Studiefrämjandet.

Gemensamt ansvar

Terassen är idag en del av en större helhet på flera sätt. Dels har verksamheten ett nära samarbete med kommunens resursgrupp för vuxna, som erbjuder programverksamhet för att bryta missbruk och psykosociala insatser inriktade på att minska psykisk ohälsa. Dels har Tibro kommun, Tibros kyrkor och övriga aktörer som erbjuder liknande aktiviteter sett till att samordna sina verksamheter, så att det finns drogfria mötesplatser som man kan ta sig till i stort sett alla vardagar, bland dem LP-frukost, Café Gabriel i Svenska kyrkan och Equmenialunch. Här tar även deltagarna själva ett ansvar.

– Vi har en SMS-grupp där vi informerar om vilka gratisaktiviteter som erbjuds varje vecka, berättar Ann-Louise Andersson.

Viktig gemenskap

Besökarna på Terassen kan inte nog betona hur viktig gemenskapen på träffpunkten är:

– Den sociala biten är viktig. Vi bryr oss om och håller koll på varandra, säger Kenneth Persson.

– Det är givande att kunna träffa sina kompisar på det här sättet. Vi har tillgång till ett bra stöd samtidigt som vi umgås, gör meningsfulla saker och inspireras av varandra. Vi är ett bra team, fastslår Ann-Louise Andersson.