Nytt arbetssätt för anhörigstöd införs i Tibro

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

5 mars 2020

Omsorg och stöd

Ett förändrat arbetssätt införs inom Tibro kommun när det gäller anhörigstöd. En heltidstjänst som anhörigstödjare inrättas och samtliga verksamheter inom socialförvaltningen ska vid behov kunna erbjuda stöd till anhöriga.

– Det nya uppdraget blir bredare. Den som får tjänsten ska på ett aktivt sätt stötta anhörigstödsarbetet i våra verksamheter och vara en neutral part som anhöriga ska kunna vända sig till vid behov, klarlägger vård- och omsorgschef Rikard Strömqvist.

Anhörigstöd och uppsökande verksamhet

Anhörigstödjaren kommer att arbeta med både anhörigstöd och uppsökande verksamhet. I nuläget är det två anställda som ansvarar för dessa båda uppdrag på deltid.

Förvaltningens bedömning är att anhörigstödet fungerar bra, men tonvikten på stödet finns inom vård- och omsorgsområdet. Anhörigstödet ska omfatta samtliga verksamheter och genom att strukturera om arbetet bedömer förvaltningen att det är möjligt att uppnå det målet på ett tydligare sätt. Förvaltningen ser också en vinst i att föra ihop uppdragen anhörigstöd och uppsökande verksamhet eftersom det är övergripande tjänster med flera gemensamma nämnare som handlar om förebyggande och stöttande åtgärder.

Anhörigstöd i verksamheterna

Utöver inrättandet av en heltidstjänst som anhörigsamordnare kommer större tonvikt att läggas på att även verksamheterna ska kunna ge anhöriga stöd genom att lyssna, hänvisa till olika stödgrupper eller vid behov anordna gruppverksamhet för anhöriga. Redan idag anordnas stöd till anhöriga, till exempel via demenssamordnaren.

Viktig neutral position

En viktig förutsättning är att den som ansvarar för anhörigstöd ska ha en neutral position i förhållande till socialförvaltningens verksamheter. Det är ofta nödvändigt för att kunna skapa en god dialog med anhöriga, inte minst i svåra och tunga situationer. Möjligheten att komma i kontakt med en sådan neutral aktör inom socialförvaltningen utökas i och med inrättandet av den nya tjänsten. 

– Ibland kan det vara svårt att som anhörig vända sig direkt till en verksamhet och då är en neutral part som anhörigstödjare viktig. Genom den här organisationsförändringen ökar tillgängligheten till den typen av stöd i alla våra verksamheter, betonar Rikard.

Socialnämnden fattade beslut om det nya arbetssättet den 24 februari. Förändringen träder i kraft den 1 december i år.