”Det är viktigt att vi gör vad vi kan”

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

19 mars 2020

Näringsliv, arbete och etablering, Corona

I spåren av Coronaviruset får en del företag och organisationer ekonomiska problem. Tibro kommun vidtar nu åtgärder för att underlätta för dem som påverkats negativt.

Det är flera kommuner, som i dagarna talat om att man gör vad som är möjligt för att underlätta för de företag och organisationer som får bekymmer på grund av Coronavirusets utbredning.

Tibro kommun har ett gott samarbete med näringslivet.

- I alla delar som vi har möjlighet kommer vi att underlätta för Tibros företag att klara sig igenom krisen. Det handlar inte om att lämna ekonomiskt stöd, det handlar istället om att vara tillmötesgående när det gäller svårigheter med likviditet då vi efter kontakt från företaget kan ge anstånd med betalningar, men också snabba upp våra egna processer för att betala till dem vi köper varor och tjänster av, säger kommunalrådet Rolf Eriksson.

- Det är viktigt för oss att bidra med vad vi kan, säger oppositionsrådet PeO Andersson. Om vårt bidrag kan förhindra att företag i värsta fall går omkull så är det oerhört betydelsefullt.

Internt har kontakt tagits med de kommunala bolagen för att uppmana dem till öppenhet och tillmötesgående i kontakter med företag, föreningar och privatpersoner som drabbas av ekonomiska svårigheter i spåren av Corona. Tibro kommun har tagit kontakter med sina kommunalförbund, som har tillsynsverksamheter. Avsikten är även här att om möjligt underlätta för företag och organisationer.

Konkret kan Tibro kommuns insatser vara att ge anstånd eller förlänga betalningstider på avgifter inom vatten och avlopp, sophantering, tillstånd, förlänga betalningstider på hyra i lokaler, korta ner betalningstider till leverantörer och ha en allmänt generös hållning till leverantören vid inställda aktiviteter.

- I frågor om ekonomi och anstånd med fakturor är det förstås direkt till utfärdaren man ska vända sig, till exempel Tibro Energi eller Tibrobyggen om det gäller hyra, men i andra frågor där företag och organisationer önskar dialog och samarbete med kommunen kan man gärna höra av sig till Tillväxt Tibro som är kommunens näringslivsenhet. Kontakt med oss underlättar våra möjligheter att hjälpa till, säger näringslivschefen Mattias Peterson.