Idrottsfestivalen flyttas fram för att motverka spridning av Coronavirus

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

11 mars 2020

Kultur, fritid och idrott, Corona

Tibro Idrottsfestival kommer inte att genomföras den 27 mars som planerat. På grund av den ökade risken för spridning av Coronavirus fattade kultur- och fritidsnämndens ordförande Hans Dahm idag beslut om att festivalen ska genomföras senare i år.

Idrottsfestivalen skulle ha ägt rum på Millners i Tibro fredagen den 27 mars. Förberedelserna inför festivalen är långt framskridna och information om evenemanget har spridits direkt till Tibros föreningar och via Tibro kommuns hemsida, tidningen SLA och sociala medier. Biljettförsäljningen är i full gång. Totalt väntas cirka 300 personer besöka festivalen.

Folkhälsomyndigheten höjde i tisdags risknivån för samhällsspridning av Coronaviruset, covid-19, till mycket hög. Det är den högsta nivån, vilket innebär risk för samhälls-spridning. Med det beskedet som grund fattades beslutet att skjuta fram idrottsfestivalen för att minimera risken för smittspridning.