Visionen lockade många till dialogkväll

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

12 mars 2020

Kommun och politik

Ett 70-tal intresserade kom till dialogkvällen om Tibros framtid. En bra blandning av yngre, äldre och barn hade hörsammat inbjudan.

Dialogkvällen, som hölls på Inredia 11 mars, är en del i framtagandet av en ny vision för Tibro samt en ny översiktsplan.

Med stort engagemang samtalade deltagarna om Tibros styrkor och möjligheter och vad det ger Tibro för möjligheter för framtiden. Samverkan, närhet och engagemang lyftes fram som styrkor för Tibro, vilket också skapar bra förutsättningar för framtiden.

Vägval och prioriteringar

Samtal fördes också om vägval kring samhällsplaneringen och grupperna fick prioritera mellan olika förslag och alternativ. Som exempel ansåg deltagarna att centrumhandel bör prioriteras framför handel i ett handelsområde. Centrum ska vara levande. Promenadstråk var också något som ansågs vara prioriterat.

Stort engagemang

Deltagarna minglade med varandra och ljudnivån var hög, engagemanget var påtagligt. Flera personer berättade att de hade fått möjlighet att träffa nya människor och bekanta sig med varandra. Managementbolaget Preera, som även ska göra en analys av resultatet, ledde oss igenom kvällen.

Resultatet av kvällens diskussioner är mycket värdefullt i det fortsatta arbetet med visionen och översiktsplanen. Stort tack till alla som deltog!