Öppen dialogkväll om Tibros nya vision och översiktsplan den 11 mars

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

4 mars 2020

Kommun och politik, Byggnation, boende och miljöskydd

Onsdagen den 11 mars kl. 18-19.30 bjuder Tibro kommun in till en öppen dialogkväll på Inredia inför Tibros nya vision och översiktsplan. Under kvällen blir det diskussioner om Tibros styrkor och möjligheter, om vad som behöver utvecklas i kommunen samt vägval i samhällsplaneringen. Alla som bor och verkar i Tibro är varmt välkomna att delta. Dina synpunkter och idéer är viktiga!

Just nu pågår arbetet med Tibros nya vision och översiktsplan. Tibro kommuns politiker och ansvariga tjänstepersoner eftersträvar ett så brett engagemang som möjligt från både intresserade Tibrobor och företrädare för företag, föreningar och andra aktörer som är verksamma i kommunen. De behöver få input från invånarna och förenings- och näringslivet för att både visionen och översiktsplanen ska ge en så bra vägledning som möjligt för framtida planering. Tillsammans skapar vi Tibros framtid!

Samhällsplanering, möjligheter och vägval

Dialogkvällen den 11 mars inleds med te och kaffe med kvällsmacka från kl. 17.30. Framtidsdiskussionerna drar igång kl. 18.00. Alla som är på plats kommer att få jobba aktivt med ett antal viktiga framtidsfrågor i grupp. Exempel på frågor som kommer att belysas är:

  • Vad tror du gör dig stolt över Tibro om 10-15 år?
  • Vad gör Tibro unikt? Vilka möjligheter ger det oss i framtiden?
  • Hur vill vi utveckla den bebyggda miljön i Tibro? Vilka vägval bör vi göra? Vad behöver prioriteras?

Det går bra att bara dyka upp på arrangemanget, men du får gärna anmäla dig så underlättar du vår planering.

Dialogföretag leder mötet - och sammanställer resultatet

Resultatet av det öppna forumet kommer att påverka inriktningen på både översiktsplanen och den nya visionen som Tibros politiker och tjänstepersoner håller på att arbeta fram. 

Framtidsdialogen kommer att ledas av konsultföretaget Preera som har mångårig erfarenhet av att leda dialogmöten och stötta företag och offentliga organisationer i förändringsprocesser. Preera kommer även att ansvara för att sammanställa och analysera resultatet av framtidsdialogen.

Du kan även bidra till Tibros framtid genom att svara på Tibro kommuns framtidsenkät, som finns tillgänglig fram till den 15 mars.